Πληροφορίες Επικοινωνία
Praxis
Η εφαρμογή Praxis, είναι ένα πλήρες επαγγελματικό εργαλείο διαχείρισης συμβολαιογραφικών πράξεων. Αποτελεί την ιδανική λύση τόσο για υπολογισμό αντικειμενικών αξιών ακινήτων, όσο και επεξεργασία και υπολογισμό φόρου δηλώσεων μεταβίβασης, κληρονομιάς, δωρεάς - γονικής παροχής. Χρησιμοποιεί ως κεντρική δομή τη συμβολαιογραφική πράξη με αποτέλεσμα οι χρήστες του να έχουν συνολική και συνεχή εποπτεία της προόδου των εργασιών μιας συμβολαιογραφικής πράξης από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωσή της. Εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών και εκτυπώσεων, ιδιαίτερα στα έντυπα φορολογίας.
Υποστηρίζει την καταχώριση και διαχείριση απεριόριστου αριθμού συμβολαιογραφικών πράξεων, μέσα από ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον με

αντικειμενικές αξίες από το 2008 και εφεξής


Η εφαρμογή Praxis, η οποία αποτελεί ένα πλήρες επαγγελματικό εργαλείο, προσφέρεται σε εντυπωσιακά χαμηλό ετήσιο κόστος το οποίο ανέρχεται σε

Επιγραμματικά περιλαμβάνει :
☑ Υπολογισμό αντικειμενικών αξιών ακινήτων εντός Αντικειμενικού Συστήματος.
☑ Δυναμική διαχείριση των αξίων από το 2008 και εφεξής.
☑ Αυτόματο προσδιορισμό συντελεστών Α.Σ. με χρήση χαρτών ή λεξικογραφικά.
☑ Υπολογισμό αντικειμενικών αξιών κτισμάτων με αντικειμενικά κριτήρια(Έντυπα Κ1 ..Κ9).
☑ Αυτόματο προσδιορισμό τιμών αφετηρίας στα έντυπα Κ1..Κ9.
☑ Υπολογισμό αντικειμενικών αξιών αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου ή οικισμού.
☑ Αυτόματο προσδιορισμό ΑΒΑ, ΕΒΑ και ΤΟαρχ στο έντυπο ΑΑΓΗΣ.
☑ Διαχείριση εντύπου φορολογίας μεταβίβασης και υπολογισμό φόρου.
☑ Διαχείριση εντύπου φορολογίας κληρονομιάς και υπολογισμό φόρου.
☑ Διαχείριση εντύπου φορολογίας δωρεάς - γονικής παροχής και υπολογισμό φόρου.
☑ Εντυπωσιακή δυνατότητα εκτυπώσεων όλων των εντύπων σε Α3 ή Α4 χαρτί.
☑ Εξαγωγή όλων των εκτυπώσεων σε αρχείο pdf για άμεση αποστολή.
☑ Διαρκή επισκόπηση και εποπτεία της εξέλιξης της συμβολαιογραφικής πράξης.
☑ Διαχείριση απεριόριστου αριθμού συμβολαιογραφικών πράξεων.
☑ Πλήρη διαχείριση συναλλασσομένων συμβολαιογραφικού γραφείου.
☑ Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.