ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Η εφαρμογή "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ" διαχειρίζεται ιδιοκτήτες και δηλώσεις δικαιωμάτων επί ακινήτων Δ1 και Δ2, προς κατάθεση στα κατά τόπους κτηματογραφικά γραφεία. Με έξυπνο τρόπο ομαδοποιεί τα δικαιώματα ανά ιδιοκτήτη και ανά Δήμο ώστε ο χειριστής της εφαρμογής να εκτελεί τις ελάχιστες δυνατές ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για να εκτυπωθεί και να κατατεθεί η δήλωση.
Η εφαρμογή "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ" αποτελεί ένα πλήρες επαγγελματικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορούν ιδιώτες και επαγγελματίες να οργανώσουν και να διαχειριστούν απεριόριστο αριθμό ιδιοκτητών και δικαιωμάτων ακινήτων. Μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι ο χειριστής της, μέσω μίας ενιαίας οθόνης διαχείρισης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει σαφή και λεπτομερή εικόνα των ακινήτων και των δικαιωμάτων για κάποιον ιδιοκτήτη και πως αυτά κατανέμονται στους Δήμους της Χώρας.
Έξυπνες λειτουργίες όπως η αντιγραφή δικαιωμάτων Δ1 και Δ2, τόσο μεταξύ του ίδιου ιδιοκτήτη όσο και από διαφορετικό ιδιοκτήτη, γίνονται ταχύτατα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Η εφαρμογή "ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ" δεν έχει κανένα περιορισμό στη χρήση της και δίνει τη δυνατότητα για καταχώριση και επεξεργασία απεριόριστου αριθμού ιδιοκτητών και δικαιωμάτων επί ακινήτων, απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες και προσφέρεται στην προσιτή σε όλους τιμή

Επιγραμματικά περιλαμβάνει :
☑ Αποθήκευση και επεξεργασία απεριόριστου αριθμού ιδιοκτητών.
☑ Συμπλήρωση της δήλωσης Δ1 πάνω στο ίδιο το έντυπο του Κτηματολογίου.
☑ Συμπλήρωση της δήλωσης Δ2 πάνω στο ίδιο το έντυπο του Κτηματολογίου.
☑ Εκτύπωση της δήλωσης Δ1 έτοιμη για κατάθεση.
☑ Εκτύπωση της δήλωσης Δ2 έτοιμη για κατάθεση.
☑ Ομαδοποίηση δικαιωμάτων ανά ιδιοκτήτη και ανά Δήμο.
☑ Διαχείριση στοιχείων εκπροσώπων, πληρεξούσιων και αντιπροσώπων.
☑ Ενιαία οθόνη διαχείρισης για σαφή και πλήρη εικόνα δικαιωμάτων με μία ματιά.

κατεβάστε τώρα την εφαρμογή