Πληροφορίες Επικοινωνία
Δήλωση Φόρου 2021
Η εφαρμογή "Δήλωση Φόρου 2021" διανύει φέτος τον 20ο χρόνο κυκλοφορίας της. Αποτελεί ένα αξιόπιστο, πλήρες, εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο για επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες, ιδανικό για εύκολη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης και αυτόματη εύρεση του χρεωστικού ή πιστωτικού φόρου.
Ο χειριστής της εφαρμογής "Δήλωση Φόρου 2021" μπορεί να εισάγει άμεσα σε φόρμα πανομοιότυπη των εντύπων Ε1 και Ε2 τα οικονομικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης.
Δεν έχει κανένα περιορισμό και δίνει τη δυνατότητα για απεριόριστο αριθμό εκκαθαρίσεων, αποθηκεύσεων και εκτυπώσεων των εντύπων Ε1, Ε2 και εκκαθαριστικών σημειωμάτων.
Τέλος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εφαρμογής "Δήλωση Φόρου 2021" αποτελεί η προσιτή σε όλους τιμή

Επιγραμματικά περιλαμβάνει :
☑ Συμπλήρωση της δήλωσης Ε1.
☑ Συμπλήρωση της δήλωσης Ε2.
☑ Εκτύπωση της δήλωσης Ε1.
☑ Εκτύπωση της δήλωσης Ε2.
☑ Ακριβή υπολογισμό του φόρου πληρωμής ή επιστροφής.
☑ Εκτύπωση Εκκαθαριστικού.
☑ Αποθήκευση, διαχείριση και εκτύπωση απεριόριστου αριθμού δηλώσεων.

αγοράστε την εφαρμογή
κατεβάστε τώρα την εφαρμογή