Πληροφορίες Επικοινωνία
Αντικειμενικές αξίες - ΕΝΦΙΑ
Η εφαρμογή "Αντικειμενικές Αξίες - ΕΝΦΙΑ" υπολογίζει αυτόματα την αντικειμενική αξία οποιουδήποτε ακινήτου που βρίσκεται εντός αντικειμενικού συστήματος σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον προσδιορίζει τον κύριο φόρου και τη φορολογητέα αξία ΕΝΦΙΑ.
Συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα Φύλλα Υπολογισμού Αντικειμενικών Αξιών και προσδιορίζει αυτοματοποιημένα με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο τους συντελεστές του Αντικειμενικού Συστήματος (Τιμή Ζώνης, Συντελεστής Εμπορικότητας, Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), Συντελεστής Οικοπέδου, Τιμή Οικοπέδου και Συντελεστής Κ).
Μεγάλο πλεονέκτημα της εφαρμογής "Αντικειμενικές Αξίες - ΕΝΦΙΑ" είναι ότι ο χειριστής μπορεί να υπολογίσει ταυτόχρονα τις αντικειμενικές αξίες ενός ακινήτου για τα έτη 2011 έως 2020 αλλάζοντας μόνο την ημερομηνία υπολογισμού της αξίας που τον ενδιαφέρει. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να βλέπει τη διαμόρφωση και τη διακύμανση της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου κατά τη διάρκεια των ετών.
Έξυπνες λειτουργίες όπως η αντιγραφή φύλλων υπολογισμού αξίας ή η δημιουργία πελατολογίου βοηθούν στην ταχύτερη ολοκλήρωση της εργασίας ενός επαγγελματία.
Δεν έχει κανένα περιορισμό στη χρήση της και δίνει τη δυνατότητα για καταχώριση και επεξεργασία απεριόριστου αριθμού ιδιοκτητών και ακινήτων.
Η εφαρμογή "Αντικειμενικές Αξίες - ΕΝΦΙΑ" απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες και προσφέρεται στην προσιτή σε όλους τιμή

Επιγραμματικά περιλαμβάνει :
☑ Αυτόματο προσδιορισμό γεωγραφικής θέσης του ακινήτου
☑ Αυτόματη εύρεση των συντελεστών του αντικειμενικού συστήματος σε όλη την Ελλάδα.
☑ Προσδιορισμό Τιμή Ζώνης.
☑ Προσδιορισμό Συντελεστή Εμπορικότητας.
☑ Προσδιορισμό Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.).
☑ Προσδιορισμό Τιμής Οικοπέδου.
☑ Προσδιορισμό Συντελεστή Κ.
☑ Συμπλήρωση και εκτύπωση των Φύλλων Υπολογισμού Αντικειμενικής Αξίας.
☑ Υπολογισμό της Αντικειμενικής Αξίας για τα έτη 2011 έως και 2020.
☑ Υπολογισμό Κύριου Φόρου ΕΝΦΙΑ
☑ Υπολογισμό Φορολογητέας Αξίας ΕΝΦΙΑ
☑ Αποθήκευση, διαχείριση και εκτύπωση απεριόριστου αριθμού ιδιοκτητών και ακινήτων.

κατεβάστε τώρα την εφαρμογή