Πληροφορίες Επικοινωνία
Διαγραφή Τεκμηρίων 2021
Η εφαρμογή "Διαγραφή Τεκμηρίων 2021" αποτελεί ένα εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο για τον υπολογισμό του διαθέσιμου ποσού που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φορολογούμενος από ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών ώστε να καλύψει τυχόν φορολόγηση από τεκμήρια.
Αυτοματοποιημένα η εφαρμογή συνδέεται με την Α.Α.Δ.Ε. και αντλεί τα απαραίτητα οικονομικά δεδομένα του φορολογούμενου ανά έτος. Η διαδικασία της άντλησης αφορά όλα τα διαθέσιμα έτη κάθε φορολογούμενου στην Α.Α.Δ.Ε., δηλαδή τα έτη από 2003 έως 2020.
Μετά την άντληση των δεδομένων ο χειριστής της εφαρμογής "Διαγραφή Τεκμηρίων 2021" μπορεί να τα επεξεργαστεί περαιτέρω σε κατάλληλη φόρμα και να τα μεταφέρει σε υπολογιστικό φύλλο excel. Δεν έχει κανένα περιορισμό στη χρήση του και δίνει τη δυνατότητα για καταχώριση και επεξεργασία απεριόριστου αριθμού φορολογουμένων.
Η εφαρμογή "Διαγραφή Τεκμηρίων 2021" απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες και προσφέρεται στην προσιτή σε όλους τιμή

Επιγραμματικά περιλαμβάνει :
☑ Αυτόματη άντληση οικονομικών δεδομένων φορολογούμενου από Α.Α.Δ.Ε. (έτη 2003-2020)
☑ Επεξεργασία δεδομένων σε κατάλληλη φόρμα.
☑ Υπολογισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για κάλυψη τεκμηρίων.
☑ Εξαγωγή σε excel του Πίνακα Ανάλωσης Κεφαλαίου.
☑ Αποθήκευση, διαχείριση και εκτύπωση απεριόριστου αριθμού φορολογουμένων.

κατεβάστε τώρα την εφαρμογή